Camii ve Kültür Merkezimiz Müslümanların ibadetlerini rahatça ifa edebileceği bir mekandır. Bunun dışında gençlere, baylara, bayanlara ve yaşlılara yönelik eğitim ve kültürel faaliyetlerimiz vardır. Cemaatimizin kendi kültürel kimliklerini yitirmeden Alman toplumuna uyum saglaması önceliklerimizdendir. Merkezimizin kapıları sadece Türk ve Müslümanlara değil bilakis herkese açıktır.Prensipler


DİTİB ve Derneklerinin bağlı olduğu prensipler:


 • DİTİB Alman Anayasa ve kanunlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Demokrasi ve özgürlük yanlısı bir kuruluştur.

 • DİTİB Partiler üstü bir kuruluştur ve her türlü parti çalışmalarına mekanlarında müsaade etmez.

 • Dostluk ortamı oluşmasına çok önem verir. Tolerans, sabır, hoşgörü ve hangi dinden olursa olsun insanlarla uyum içerisinde olmak İslam dininin bizden istediği ve DİTİB’ in gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli husustur.

 • Şiddetin her türlüsüne ve şiddete çağrı yapılmasına karşıdır.

 • Üyelerin hepsine eşit mesafede yaklaşır ve hepsinin hakları eşittir. Üyelere ve herkese karşı şeffaftır.

 • DİTİB dini, kültürel, sportif ve topluma faydalı faaliyetlerde bulunur ve bu faaliyetler gönüllü olarak yürütülür.

 

Amaçlar ve Hedefler


DİTİB ve Derneklerinin Amaç ve Hedefleri:


 • Dini hizmetlerin verilmesi ve desteklenmesi.

 • Dinlerarası ilişkilerin desteklenmesi.

 • Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi.

 • Değişik din ve kültürlerin bir arada yaşamasının desteklenmesi. Toleranslı ve anlayışlı olunması.

 • Üyelere sosyal danışma ve hizmetler verilmesi.

 • Dini, Kültürel ve sosyal aktivitelerin koordinasyon ve desteklenmesi.

 • Uyum çalışmalarının koordinasyon ve desteklenmesi.

 • Göçmenlerin Almanca dilini öğrenmelerinin koordinasyon ve desteklenmesi.

 • Gençlik ve Spor faaliyetlerinin desteklenmesi.

 • Yaşlılara yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

 • Eğitim’in desteklenmesi.

 • Doğal afet mağdurlarına yönelik yardım organizeleri.

 • Hac ibadeti için danışma ve yardımcı olunması.

 • Bayanlara yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bayanların özel sorunlarıyla ilgilenilmesi.