Ein Rückblick auf den Ramadan
(17.07.2015)
Liebe Geschwister

In dem von mir zitierten Ayet, dem Koranvers, sagt unser erhabene Herr: „Diejenigen, die an Gott glauben, gute Werke tun, die Gebete verrichten und die Zekat-Abgabe entrichten, deren Lohn ist bei ihrem Herrn. Sie haben nichts zu befürchten und sollen nicht traurig sein.”1

Unser geliebte Prophet Muhammed (s) antwortete auf die Frage „Welche Taten finden bei Allah Zustimmung?“ folgendermaßen: „Die dauerhafte Handlung findet bei Allah mehr Zustimmung, auch wenn sie nur gering ist.“2

Vor einem Monat hatten wir alle voller Aufregung und Freude den Monat Ramadan empfangen. Wir waren übermäßig erfreut darüber, dass wir wieder die Tage des Fastens, des Iftar, Sahur, Teravih und der gemeinsamen Koranrezitation erreicht hatten. Diesen Gast, den wir elf Monate lang erwartet hatten, verabschieden wir nun mit Trennungsschmerz. Die Freude über das Erreichen dieses Festtages ist nun unser einziger Trost.

Der Anfang dieses Monats ist von der Barmherzigkeit geprägt, sagt unser geliebter Prophet. Haben wir diesen Monat mit guten Taten verbracht, die uns zur Erlangung der göttlichen Barmherzigkeit geführt haben? Haben wir mit dem hungrigen Menschen mitgefühlt und ihm Essen gespendet? Haben wir dem Waisen über den Kopf gestreichelt? Und konnten wir den Notleidenden zur Hilfe eilen?

In der Mitte dieses Monats herrscht die Vergebung Allahs. Haben wir aufrichtig in Reue um Vergebung gebeten und Zuflucht bei Allah gesucht, dem Tevvab (Vergebenden), Gaffar (Verzeihenden) und Settar (die Sünden Verdeckenden)? Konnten wir unsere von Sünde und Aufruhr verunreinigten Hände, Zungen, Augen und Seelen in der Vergebung und im Erbarmen Allahs reinigen?

Der letzte Teil des Ramadans ist die Errettung aus dem Feuer der Hölle. Haben wir in diesem Abschnitt des Ramadans versucht, das Feuer der Unwissenheit mit Wissen und Weisheit, das Feuer der Feindschaft mit Geschwisterlichkeit und Zuneigung, das Feuer der Finsternis mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu löschen? Haben wir dem Koran, der dem Monat Ramadan erst zu seinem Wert verholfen hat, den Wert beigemessen, den er verdient?

Geschwister,

Mit Bedauern stellen wir unsere abnehmende Bindung zum Koran fest, dessen Gültigkeit bis zum Jüngsten Gericht aufrechterhalten bleiben wird. Vieles, was der Koran verbietet, wird auch bei den Muslimen sichtbar: Hochmut, Angeberei, Verschwendung, Lüge, Faulheit, Egoismus, Ungerechtigkeit, Zerstörung, Verrat, Blutvergießen und anderes mehr.

Obwohl wir davon sprechen, dass die Frömmigkeit die Hauptrolle bei der Wertschätzung des Menschen spielt, haben wir Besitz, Ruhm und Bekanntheit, Ämter und Institutionen so positiv besetzt, dass sie zu Hochmut geführt haben. Unsere Gottesdienste verschmutzen wir mit Augendienerei. Obwohl es sehr viele notleidende Menschen gibt, die nicht mal Wasser zum Trinken haben, gehen wir mit unseren Gaben, womit Allah uns reichlich beschenkt hat, verschwenderisch um. Wir sind Opfer unseres Egoismus‘ geworden. Die Einhaltung der Gerechtigkeit ist nur ein Lippenbekenntnis. Wir vermieden nicht Blut zu vergießen, obwohl wir wussten, dass einen Unschuldigen zu töten genauso ist, wie die ganze Menschheit zu töten. Kurz: Wir sind so weit gekommen, dass wir den Menschen, der bei Allah solch hohen Wert genießt, nicht mehr wertzuschätzen wissen.

Geschwister

Wie die Erde das Wasser braucht, so sehr brauchen wir die Werte des Korans. Lasst unsere verdunkelten Herzen durch ihn zur Ruhe finden. Ergreifen wir nun die schwere Verantwortung, die uns unser Prophet überlassen hat. Folgen wir so der Anweisung unseres Herrn, „Haltet euch am Seil Allahs (dem Koran) gemeinsam ganz fest.“3 Lasst uns mit unserem Buch, das die Wahrheit selbst ist, der Grund für die Errettung des Menschen darstellt und uns uns selbst am besten erklärt, also lasst uns selbst mit unserem Buch neu formen und zum Leben finden.

Meine lieben Geschwister

Einerseits haben wir die Hoffnung, vom Ramadan gereinigt, geschützt und reich belohnt zu sein. Andererseits haben wir die bange Unsicherheit, ob wir den nächsten Ramadan überhaupt noch erleben dürfen. So oder so, lasst uns das im Ramadan erworbene bewahren und nun diesen Monat verabschieden.

 

1. Bakara, 2/277.
2. Müslim, Salâtü’l Müsafîrîn, 216.
3. Âl-İ İmrân, 3/103.
2015-07-17    


Ramazan Muhasebesi
(17.07.2015 Cuma Hutbesi)

 

Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”1

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de “Allah katında amellerin en makbulü hangisidir? sorusuna “Az da olsa devamlı olandır” cevabını vermiştir.2

Kardeşlerim!

Bundan bir ay önce hepimiz, Ramazan-ı şerifin gelmesiyle heyecanlanmış, onu neşe ile karşılamıştık. Oruca, iftara, sahura, teravihe, mukabeleye kavuşmanın tarifsiz sevincine gark olmuştuk. On bir ay beklediğimiz misafiri uğurladığımız bu gün, yüreklerimize ayrılık acısı düştü. Ancak bayrama ermenin sevinciyle de teselli buluyoruz.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in beyanı ile evveli rahmet olan bu ayda, rahmet-i Rahmana vesile olacak, kalplerimizi merhamet-i ilahi ile buluşturacak salih ameller işleyebildik mi? Açın halinden anlayıp, karnını doyurabildik mi? Yetimin başını okşayıp, dertliye derman olmak için koşabildik mi?

Ortası mağfiret olan bu ayda, en halis tövbe ve istiğfarlarla “Tevvab, Gaffar, Settar” olanın dergâhına iltica eyleyebildik mi? Günahlarla, isyanlarla kirlenen ellerimizi, dillerimizi, gözlerimizi ve gönüllerimizi Allah’ın af ve mağfiretiyle yıkayabildik mi?

Sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu ayda, cehalet ateşini; ilim ve hikmet, düşmanlık ateşini; kardeşlik ve muhabbet, zulmet ateşini; adalet ve merhametle söndürmek için can-ı gönülden çaba ve gayret gösterebildik mi? Ramazan ayını değerli kılan Kur’an-ı Kerim’e hak ettiği değeri verebildik mi?

Kardeşlerim!

Üzülerek ifade edelim ki; hükmü kıyamete dek baki kalacak Yüce Kitap’la aramızdaki bağımız gün geçtikçe zayıfladı. Kur’an’ın yasakladığı birçok husus Müslümanlardan da sadır olmaya başladı. Kibir, gösteriş, israf, yalancılık, tembellik, bencillik, haksızlık, bozgunculuk, ihanet, cana kıyma ve diğerleri…

Üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu söylememize rağmen mal ve mülkü, şan ve şöhreti, makam ve mevkii övünç vesilesi yapıp kibre kapıldık. İbadetlerimize riya bulaştırdık. Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç insanlar varken Allah’ın bize bahşettiği nimetleri hoyratça kullandık. Bencilliğimizin esiri olduk. Hak ve hukuka riayet yalnızca dilimizde kaldı. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmeye bedel olduğunu bildiğimiz halde kan dökmekten kaçınmadık. Kısaca Allah nezdinde bizatihi kıymetli olan insanın kadrini bilemez hale geldik.

Kardeşlerim!

Zira toprağın suya ihtiyacı misali bizim de Kur’an’ın değerlerine ihtiyacımız var. Kararmaya yüz tutan kalplerimizi onunla huzura kavuşturalım. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bize bıraktığı sorumluluğu ağır olan bu emanete sımsıkı sarılalım. Rabbimizin “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.”3 emrine kulak verelim. Hakikatin bizzat kendisi, insanlığın kurtuluş vesilesi olan ve bize bizi en iyi şekilde anlatan Kitabımızla kendimizi yeniden inşa edip hayat bulalım.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bir taraftan arınmış, korunmuş, bol ecir kazanmış olma ümidi, diğer taraftan bir sonraki Ramazan’a yetişememe endişesi ile elvada şehr-i Ramazan nağmeleriyle uğurladığımız Ramazan’da kazandıklarımızı koruyalım.

 

Hutbe Komisyonu

 

1. Bakara, 2/277.
2. Müslim, Salâtü’l Müsafîrîn, 216.
3. Âl-İ İmrân, 3/103.